Pomíjivě

Pomíjivě.

Nezávazně.

Nezávisle.

Na chvíli.

Pro útěk z reality,

která nás oba sžírá.

Jsem metaforou pro zkušební dobu.

Jsem synonymem pro chvilkovou touhu.

Neprošla jsem.

Sepsala jsem smlouvu s peklem.

A teď se za trest budu smažit.

Ve vlastním trýznění,

ve tvém vězení.

Cela je prázdná.

a z čela

odrhnu vlasy,

abych viděla jasně.

Nepomáhá to.

Vidím jen odraz zlomený holky,

Která se nechala okouzlit.

Pomíjivě.