O štěstí

Někdy mám pocit,

že na štěstí

jen pár minut nárok mám.

A než se probudím,

znova zas,

usínám.

 Byl jsi sen?

Štěstí se v pomíjivost proměnilo,

je to jen v mojí hlavě.

Nic z toho nemám pod kontrolou,

srdce uzamykám,

nedočkavě.

A pak si odpustím,´

odpustím tobě,

takhle to končívá,

když ovci

sejmou lvové.